Sữa nhập từ úc, Thực phẩm chức năng, Chăm sóc cơ thể, Thực phẩm nhập từ úc